Какво знаем и какво не знаем за грубия строеж

Всички ние навярно сме чували за понятието груб строеж, но колко от нас знаят какво всъщност представлява той. За да ви бъдем максимално полезни с нашата статия, то ние сме се постарали да ви изложим колкото се може по-подробна информация, относно това какво е грубият строеж.

Най-общо казано, грубият строеж е построяването на конструкцията на дадена сграда, независимо от това какво ще бъде нейното предназначение. Ако трябва да бъдем максимално изчерпателни, то наша е отговорността да разделим конструкциите на двата основни вида, а те са: инженерни и архитектурни.

Под инженерни конструкции можете да разбирате всички онези мостове, язовири, пътища и т. н. Архитектурните конструкции, както вече някой от вас се досещат, са всички жилищни сгради.

Когато протича строежът на една сграда, обикновено нейните създатели я разделят на две основни части, наричани още елементи. Нулевият цикъл и носещият скелет са двата основни елемента.

Това, на практика, е грубият строеж, за който ви споменахме по-горе. Третият елемент от една сграда са самите стени, подовете, стените и останалите части.

За да придобиете още по-ясна представа, то ще се опитаме да ви обясним подробно какво още включва грубият строеж. Част от него са изкопните ями и всички останали мероприятия, като обезопасяване, постройка на складове, където да бъдат съхранявани материалите и много други. Комини, шахти, стълбища и колони са също част от грубия строеж.

Каква цена трябва да заплатим за квадратен метър за груб строеж?

По принцип няма как точно, ясно и аргументирано да ви се отговори на този въпрос, зададен по подобен начин. В зависимост от строителния пазар и какви са участниците в него, би могло да се определи цената за квадратен метър на груб строеж.

В повечето случаи цените са крайно ориентировъчни, няма как точно и ясно да бъдат определени те, понеже постоянно променят стойностите си. Ако търсенето на сгради се увеличава, то това автоматично значи, че и цените нарастват. Така се случва през 2008 година.

Има и още една особеност, оказваща влияние върху цената на строежа, и това е типа на сградата. Ако една сграда не разполага с подземни гаражи на едно или две нива, то цената и същевременно ще бъде по-ниска от тази, която предлагаща подземни гаражи, дори тя да е с един или два етажа по-малко.

Има още един фактор, който в никакъв случай не бива да се подценява и това е местоположението, където се извършва самият строеж. Разбира се, местата, които са в централните части на дадено населено място, грубият строеж ще бъде по-скъп, в сравнение с крайни райони и квартали.

Надяваме се да сме изкристализирали представата ви за груб строеж колкото се може повече и да сме ви били максимално полезни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *