Как да защитим бетона от корозия

Строеж - защита, бетон, корозия

На корозионно разяждане се подлагат много строителни материали, включително и бетонът. То представлява разрушаване на металите под въздействие на физико-химични или само химични фактори на околната среда.

За предотвратяване на разрушенията в съоръженията от бетон и железобетон съществуват различни защити. Това могат да бъдат покрития с помощта на специален устойчив материал или разнообразни лакове, импрегниращи средства.

Определение на корозия

Корозията представлява химическо разяждане на строителните материали под влияние на физически, химически и биологични фактори при контакт с околната среда.

Бетонът има в своя състав слаб компонент и това е циментовият камък, от който започва и процесът на корозия. Разрушаването се случва в резултат на въздействие на различни видове води, а именно:

  • Канализационни;
  • Води от спукани тръби;
  • Морски, речни;
  • Подпочвени;

Най-опасни за бетоните са подпочвените води в близост до промишлени предприятия, поради наличието в тях на химически отпадъци. Също при въздействие с бетона и железобетона сериозна вреда нанасят и отпадните води.

Корозията на бетона въздейства на хидротехническите съоръжения, замърсява въздуха. Но тази концентрация не вреди на здравето на човека, но способства за разрушаване на бетонните конструкции.

Разрушенията на строителните материали са разнообразни и могат да се намират в разрушаващите микроорганизми както при директен контакт, така и вътре в структурата. Разяждането на бетона се ускорява при повишена влажност на околната среда.

Антикорозионна защита

Видовете корозионни разрушения на бетона са различни и многообразни. Много строители се интересуват от въпроса за защита на бетонните конструкции от влиянието на негативните фактори на външната среда.

Често на разрушение се подлагат горните слоеве на бетона, тогава защитата се състои в използване на бетон с малко количество „капиляри” в неговата структура, това може да предпази съоръжението от разпадане и отмиване.

Защита от разрушения във вид на ръжда се състои от:

  • Методи, променящи състава на бетона, като го правят по-здрав и устойчив на негативните въздействия на околната среда;
  • Мероприятия, свързани с покритието на повърхността на материала с хидравлични препарати;
  • Комбинирани мероприятия, които включват покритие на бетона с антикорозионен препарат с по-нататъшно проникване в дълбините на материала;

Използването в състава на бетона на белит цимент позволява понижаване на качеството на отделяния калциев хидроксид, който способства за изпаряването на течността.

Този компонент позволява уплътняване на материала и по този начин се прекратяване проникването на течности през бетонния разтвор.

Още вид разрушение на бетонното съоръжение от ръжда – това е силикатна корозия на бетона. Появява се в резултат на взаимовръзка на сулфатите с камъка в циментовия разтвор.

Разрушението се наблюдава във вид на изкривяване на конструкцията и разпадане на конструктивните елементи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *