Какво знаем и какво не знаем за грубия строеж

груб строеж

Всички ние навярно сме чували за понятието груб строеж, но колко от нас знаят какво всъщност представлява той. За да ви бъдем максимално полезни с нашата статия, то ние сме се постарали да ви изложим колкото се може по-подробна информация, относно това какво е грубият строеж.

Най-общо казано, грубият строеж е построяването на конструкцията на дадена сграда, независимо от това какво ще бъде нейното предназначение. Ако трябва да бъдем максимално изчерпателни, то наша е отговорността да разделим конструкциите на двата основни вида, а те са: инженерни и архитектурни.

Под инженерни конструкции можете да разбирате всички онези мостове, язовири, пътища и т. н. Архитектурните конструкции, както вече някой от вас се досещат, са всички жилищни сгради.

Когато протича строежът на една сграда, обикновено нейните създатели я разделят на две основни части, наричани още елементи. Нулевият цикъл и носещият скелет са двата основни елемента.

Това, на практика, е грубият строеж, за който ви споменахме по-горе. Третият елемент от една сграда са самите стени, подовете, стените и останалите части.

За да придобиете още по-ясна представа, то ще се опитаме да ви обясним подробно какво още включва грубият строеж. Част от него са изкопните ями и всички останали мероприятия, като обезопасяване, постройка на складове, където да бъдат съхранявани материалите и много други. Комини, шахти, стълбища и колони са също част от грубия строеж.

Каква цена трябва да заплатим за квадратен метър за груб строеж?

По принцип няма как точно, ясно и аргументирано да ви се отговори на този въпрос, зададен по подобен начин. В зависимост от строителния пазар и какви са участниците в него, би могло да се определи цената за квадратен метър на груб строеж.

В повечето случаи цените са крайно ориентировъчни, няма как точно и ясно да бъдат определени те, понеже постоянно променят стойностите си. Ако търсенето на сгради се увеличава, то това автоматично значи, че и цените нарастват. Така се случва през 2008 година.

Има и още една особеност, оказваща влияние върху цената на строежа, и това е типа на сградата. Ако една сграда не разполага с подземни гаражи на едно или две нива, то цената и същевременно ще бъде по-ниска от тази, която предлагаща подземни гаражи, дори тя да е с един или два етажа по-малко.

Има още един фактор, който в никакъв случай не бива да се подценява и това е местоположението, където се извършва самият строеж. Разбира се, местата, които са в централните части на дадено населено място, грубият строеж ще бъде по-скъп, в сравнение с крайни райони и квартали.

Надяваме се да сме изкристализирали представата ви за груб строеж колкото се може повече и да сме ви били максимално полезни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.