Безклинкерен цимент – какво представлява и къде се използва

Строеж - безклинкерен цимент, използване

Как се произвежда безклинкерен цимент, какви са неговите предимства и недостатъци?

При производство на цимент по стандартната схема се получава междинен продукт – клинкер. При нагряване до температура от 1400 градуса от сместа, получена от варовик и глина в резултат на частично топене, се образуват гранули клинкер.

Основните недостатъци на тази технология са:

 • Голям разход на енергия;
 • Скъпоструващо оборудване;
 • Бавно възвръщаемост на средствата;
 • Силно замърсяване на околната среда;

С цел намаляване на разходите и отрицателното въздействие върху околната среда, е създадена алтернативна технология за производство на цимент, без получаване на клинкер, съответстващ на т.нар. – безклинкерен цимент.

При този нов метод отсъстват процесите на изпичане, топене и смилане, което съществено намалява енергоемкостта и капиталоемкостта.

Това означава по-ниска себестойност

Областта на приложение на безклинкерния цимент е същата както и на произведения по стандартна технология. Идентични са и химико-технологичните параметри.

А основните производни на такъв цимент разтвори и бетон се характеризират с отлично качество, дори при сурови климатични условия и на дълбочина.

Основният компонент на безклинкерния цимент това е шлака, която може да се произведе по 2 начина:

Първият начин това е получаване на цимент е с основа хидравлична шлака

Първоначално суровината се нагрява, и едва след това се подава към основната пещ, подобна на тази на производство на стъкло.

След това разтопената суровина се охлажда и гранулира. За охлаждане се използва вода под налягане, което ускорява процеса и в резултат се получава шлака, която вече може да се използва.

За получаване на цимент е необходимо смесване на 3 компонента – шлака, получена по описания по-горе начин на гранули, смелен допълнителен материал и активатор с малък процент от общата маса. От пропорционалното съдържание на всеки компонент ще зависи качеството на цимента.

Вторият метод това е получаване на цимент от доменна шлака

При процеса на производство на метали се образуват отпадъчни продукти, ненужни за по-нататъшното производство. Доменните шлаки, които се използват за получаване на цимент. Методът включва няколко производствени фази.

Към предимствата на този метод следва да се отнесат:

 1. Не толкова сложно оборудване, по-прост технологичен процес и по-икономичен;
 2. Намаляване на разходите на енергия;
 3. Суровина от отпадъците на металургичната индустрия, което е по-евтино и по-екологично, тъй като не се налага нов добив;
 4. Използват се производствени комплекси с малка мощност, което намалява периода от производство до употреба;
 5. По желание на клиента могат да се правят някои изменения в технологичния процес с възможност за промени на крайния продукт. Като например, увеличаване на скоростта на втвърдяване.
 6. При необходимо се произвежда цимент с различни цветове без значително повишаване на себестойността.
 7. Лесно преминаване на производство от един цимент на друг.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.